• Novinky

      • ONLINE triedne schôdze Rodičovského združenia

       • Vážení rodičia,

        pozývame Vás na ONLINE triedne schôdze Rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v pondelok 25.1.2021 o 16:00 hod (link na zoom meeting bude zaslaný rodičom triednym učiteľom prostredníctvom správy na edupage). prostredníctvom ZOOM-u pre jednotlivé triedy.  Tešíme sa na online stretnutie s Vami.

        Mgr. Beáta Kováčová, riaditeľka OA Levice

      • 2 % Z DANE

       • Vážení rodičia a priatelia školy,

       • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

        Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

        Finančné prostriedky budú použité na:

        • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
        • skvalitnenie vybavenia školy

         

        Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to - tu

         

      • VIDEOKONFERENCIA S PROJEKTOVÝMI PARTNERMI

      • Dňa 18. decembra 2020 sa uskutočnila videokonferencia v rámci práce na najnovšom eTwinningovom projekte z dielne našej školy. Skvelá bola pracovno - sviatočná atmosféra počas videokonferencie študentov OA z 2.B triedy s projektovými partnermi z Talianska a Portugalska v rámci eTwinningového projektu "Journey 2 Medi@ Liter@cy". Vďaka 2.B :)

       Zuzana Mészárosová

      • Študenti na hodinách angličtiny o ľudských právach

      • 10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Je tomu už 72 rokov, čo v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv, v ktorej sú zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť a tieto sa vzťahujú na všetkých ľudí.

       Tento dôležitý deň v medzinárodnom kalendári si pripomenuli i študenti našej školy online workshopom na hodine angličtiny, ktorý bol venovaný problematike ľudských práv. Okrem toho, že debatovali o ľudských právach a Všeobecnej deklarácii ľudských práv, vypočuli si prejav generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa k MDĽP a absolvovali niekoľko tvorivých aktivít zameraných na podporu správnych postojov s cieľom, aby sa každý z nich majúc túto deklaráciu stále na zreteli, snažil sa zvyšovať úctu k ľudským právam a slobodám.  Študenti tiež debatovali o tom, akým spôsobom sú mnohé z ľudských práv porušované v súčasnosti, počas pandémie COVID – 19 a vyjadrili svoje názory prostredníctvom interaktívneho nástroja Padlet.

       Podpora a ochrana ľudských práv sú veľmi dôležité aj v 21. storočí. Ľudským právam sa treba učiť i dnes, tak, ako sa učíme, chodiť, písať a čítať, aby sa stali súčasťou nášho každodenného konania.

       Zuzana Mészárosová

      • Správa

      • Bola zverejnená správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.

      • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 26.11.2020 sa kondalo ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ANLICKÉHO JAZYKA online formou prostreníctvom ZOOM stretnutia, v ktorom si zmerali svoje vedomosti a jazykové zručnosti v angličtine najlepší angličtinári našej školy. Študenti v kategóriách 2A a 2B predviedli svoje hovorové zručnosti a tu sú výsledky:

       Kategória 2A

       1miesto: Vanesa Bazalová

       2. miesto: Nina Velegová

       3. miesto: Dávid Benický

       Kategória 2.B: 

       1. miesto: Michaela Šviriková

       2. miesto: Sabina Némethová

       3. miesto: Bianka Vrábová

       Víťazi obdržia diplom a drobné odmeny. Víťazom i všetkým zúčastneným blahoželáme a patrí im vďaka za vynaložené úsilie, všetci zúčastnení študenti dokázali svoje kvality v oblasti anglického jazyka.

       Zuzana Mészárosová

      • Nežná revolúcia súčasťou online divadelnej hry a aj hodín angličtiny

      • Vlani v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie sme na škole usporiadali množstvo akcií pripomínajúcich revolučné dni z Novembra 1989. Žiaľ pandémia nám neumožňuje byť v škole a organizovať podobné skvelé aktivity pre našich žiakov v súčasnosti 17. novembra. I napriek tomu naši žiaci majú príležitosť vzhliadnuť interaktívnu divadelnú hru o nežnej revolúcii, ktorú sme im zabezpečili z kultúrnych preukazov. 

       Taktiež hodiny anglického jazyka boli venované aktívnej a interaktívnej debate o Nežnej revolúcii a jej benefitoch pre nás všetkch. Využili sme skvelý nástroj web 2.0 padlet na zdieľanie online diskusiu a zdieľanie ich názorov o tejto téme - názory študentov na Nežnú revolúciu. Tešíme sa, že aktivity sa študentom páčili a že im myšlienky boja za slobodu a demokraciu nie sú cudie a veľa pre nich znamenajú.

       Zuzana Mészárosová

      • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním

      • OZNAM

       PRE ŽIAKOV, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ZAMESTNANCOV

        

        

        

       Riaditeľka Obchodnej akadémie, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice oznamuje žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že od dňa 01.11.2020 sú v platnosti aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“:

        

       • Usmernenie „Spoločná zodpovednosť“ (platné od 01.11.2020) (pdf)
       • Príloha 1 - Podmienky vstupu do školy (platné od 01.11.2020) (pdf)
       • Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu (platné od 01.11.2020) (pdf)
       • Príloha 3 - Vyhlásenie zamestnanca (platné od 01.11.2020) (pdf)
       • Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (platné od 01.11.2020) (pdf)

        

       Jednotlivé vyhlásenia prosím rešpektovať a priniesť ich so sebou v prípade vstupu do budovy školy. Bez príslušného vyhlásenia Vám nebude prístup do budovy školy umožnený.

        

        

       Levice 02.11.2020

        

        

                         

                                                                                      Mgr. Beáta Kováčová, v. r.

                                                                                             riaditeľka školy

      • Hodina angličtiny inak

      • Hodiny online počas pandémie COVID 19 môžu byť nielen plnohodnotne odučené, ale niekedy môžu mať špeciálnu pridanú hodnotu a môžete na nich zažiť i kopec srandy. Inak tomu nebolo dnes, v predvečer Halloweenu, miestami mal učiteľ pocit, že učí študentov zo Spojených arabských emirátov :)

       Zuzana Mészárosová

      • MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ - TÉMA NOVÉHO ETWINNING PROJEKTU

      • Študenti 2.B triedy začali spoluprácu s partnermi zo stredných škôl z Talianska a Portugalska na eTwinningovom projekte  "JOURNEY 2 MEDIA LITERACY". Tešíme sa na plodnú spoluprácu a jej výsledky :)

       Zuzana Mészárosová

      • EURÓPSKY CERTIFIKÁT KVALITY

      • Projekt M@pping the Milestones of Free Europe získal európske ocenenie Európsky certifikát kvality. Po Národnom certifikáte kvality a 2. mieste v celoslovenskej súťaži eTwinning je to tretie ocenenie tohto vydareného projektu študentov II.B triedy. Gratulujeme :)

       Zuzana Mészárosová

        

      • Študenti našej školy oslávili 75. narodeniny OSN

      • 75. výročie založenia Organizácie spojených národov a ratifikácie Charty OSN  študenti našej školy oslávili množstvom aktivít, pri ktorých hlbšie pochopili význam a prínos tejto svetovej organizácie. Študenti poslali Generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterresovi svoje odkazy, ako si oni predstavujú formovanie budúcnosti sveta v rámci online aktivity #UN75. Študenti taktiež písali eseje do celoslovenskej esejistickej súťaže organizovanej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž, v ktorých sa zamýšľali nad aktuálnymi globálnymi výzvami a odpovedali na otázky – kam súčasný svet smeruje, kam by chceli, aby smeroval a čo môžu urobiť pre to, aby medzi týmito dvoma víziami nevznikla priepasť. Od septembra mali študenti možnosť dozvedieť sa viac o histórii OSN a vzťahu tejto organizácie so Slovenskom v krásnej výstave a workshope usporiadaných pre študentov naa škole.

       21.10.2020 viac ako dve desiatky študentov tejto školy absolvovali tvorivý a interaktívny 2-hodinový dialóg #UN75 pre mladých ľudí, ktorého organizátorom bol mládežnícky delegát SR pri OSN 2018/2019 - Dominik Porvažník z IUVENTY - Slovenský inštitút mládeže. V dialógu hovorili o tom, ako spoločne vybudovať lepší a bezpečnejší svet. Ako vyplynulo z dialógu, rovnosť a mier patria medzi najvyššie priority mladých ľudí. Študenti diskutovali o globálnych problémoch súčasného sveta so slovenskou štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovou a facilitátormi Silviou Swan z MZVEZ SR a Michaelou Markovou z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC).

       75 výročie založenia OSN si  zaslúži pozornosť mladých ľudí, ktorým na budúcnosti nášho sveta záleží...

       Zuzana Mészárosová

      • OCENENIE OA LEVICE

      • Naša škola bola ocenená európskym ocenením Škola eTwinning na roky 2020/21 an taktiež dostala Ďakovný list od ministra školstva. vedy, výskumu a športu Branislava Grolhinga za svoj skvelé aktivity v projekte eTwinning. gratulujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento titul.

       Zuzana Mészárosová

      • ERASMUS+ CAFÉ V ONLINE MÓDE

      • V týchto dňoch si so študentmi našej školy pripomíname ERASMUS+ DAYS. Vzhľadom na pandemickú situáciu, namiesto naplánovanej živej "kaviarne Erasmus+" sme sa premiestnili do online priestoru a počas online stretnutí v ZOOM prostredí sme mladším a menej skúseným študentom predstavili projekt Erasmus+, aké sú jeho ciele a čo prináša jeho absolvovanie mladým ľuďom.

       Počas prezentácií dňa 15.10.2020 študenti absolvovali i vedomostný kvíz o Erasme+ v programe  Kahoot a  naši bývalí študenti sa prostredníctvom videovizitiek  podelili o svoje skúsenosti s projektami Erasmus+, ktoré absolvovali počas štúdia na našej škole.

       Lukáš Hanuska zdieľal svoje skúsenosti s Erasmus+. Lukáš prežil 2 krásne týždne v Londýne v rámci KA1 projektu "ODBORNÁ PRAX V ZAHRANIČÍ", ktorý fungoval pre študentov 3. a 4. ročníka v niekokých turnusoch. Určite aj Vás bude motivovať, aby ste sa zúčastnili takejto skvelej aktivity podporenej EK a Erasmus+: https://drive.google.com/file/d/18nQP62SnweIy1Uc6NIlfJZzLhOs9Zf1R/view?fbclid=IwAR0v6C8TQYJ5mkKOCv46gtQlzYdjrOLUq56HcVEuwA7yl3Blp_28dfMJroo.

       Peter Račko poskytol video o svojom pobyte na Erasme+ v Londýne, v ktorom priblížil študentom prínos tohto projektu pre mladého človeka - tu

       Video Martina Viléma približuje Erasmovskú atmosféru na praxi v španielskej Seville:  tu

       T áto webová stránka a videofilm približujú skvelý Erasmus+ KA2 projekt VET4SCAPE, s ktorým naša škola vyhrala 1. miesto celoslovenskej v eTwinningovej súťaži pred dvomi rokmi https://vet4scape.wixsite.com/erasmusplus,https://www.youtube.com/watch?v=9FaxhufNvgM&feature=emb_logo

       Viaco o našich projektoch Erasmus+ si prečítate na našom školskom webe tu.

       Prestavili sme i projekty eTwinning, ktoré tiež sú súčasťou Erasmu+ a ktoré na škole robíme od začiatku tohto projektu v roku 2005. Práve včera sme vyhrali s najnovším projektom eTwinning M@pping the Milestones of Free Europe 2. miesto v celoslovenskej súťaži. Video z tohtoročných Erasmus Days tu: https://www.youtube.com/watch?v=LzfJvnQzmEo

       Tohtoročné Erasmus Days 2020 na našej škole - Erasmus+ online kaviareň bola síce v online forme, ale študenti, mali bohatý program a veľa sa o Erasme naučili.  #erasmusdays, #erasmusdaysSK a #erasmusplusSK

        

       Zuzana Mészárosová

        

        

      • #CodeWeek 2020

      • V dňoch 10. - 25. októbra 2020 sa bude opäť konať európsky týždeň programovania, cieľom ktorého je priblížiť programovanie širokej verejnosti. Do tejto aktivity sa pravidelne zapájajú aj študenti Obchodnej akadémie v Leviciach už niekoľko rokov. Tento rok bude trochu iný ako tie predošlé, lebo aktivita nebude prebiehať v škole ale v online priestore. Bude to zmena, ale rozhodne nás to neodradí sa do tejto aktivity zapojiť.

       Mgr. Stanislav Považan

      • GOOD NEWS

      • eTwinningoý projekt "M@pping the Milestones of Free Europe", v ktorom participovali študenti II.B triedy získal v celoslovenskej súťaži eTwinning 2. miesto. Projekt po celý minulý školský rok mapoval históriu demokratických revolúcií v Európe v roku 1989, ale hlavne u svojich projetových partnerov z Rumuska a Českej republiky. Títo študenti vďaka práci na projekte si dnes vedia určite vážiť slobodu vo väčšej miere, pretože mali možnosť "precítiť" ako ťažko sa za ňu bojovalo a hlavne vedia porovnať našu česko-slovensku zamatovú revolúciu a tú krutú a krvavú rumuskú, o ktorej sa z prvej ruky dozvedeli od svojich rumunských partnerov. Webová stránka projektu: https://mappingfreeeurope.wixsite.com/etwinning

       Gratulujeme študentom 2.B triedy

       Zuzana Mészárosová

      • Opatrenia k priebehu vyučovania od 12.10.2020

      • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov.

       Na základe rozhodnutia ministra školstva vám oznamujeme, že odo dňa 12.10.2020 sa prechádza na online výučbu, ktorá bude týmto spôsobom prebiehať až do odvolania.

       Bližšie informácie o podmienkach výučby a klasifikácii, vám budú poskytnuté triednym učiteľom formou správy cez Edupage, už čoskoro.

       Mgr. Beáta Kováčová, riaditeľka školy

     • Štátna skúška z administratívy a korešpondencie na počítači

     • Dňa 30. apríla 2018 sa na našej škole vykoná Štátna záverečná skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú naša škola organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

       Štátna skúška pozostáva z 2 častí:

      • z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry (je potrebné písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %)
      • z vyhotovenia písomnosti a tabuľky,  v časovom limite 60 minút

      Prihlásiť sa môžu aj absolventi našej školy. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20, - eur za účastníka.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca marca u Mgr. J. Kišovej.

      Ing. Emília Mosnáková