• Novinky

      • Získali sme európske ocenenie The Entrepreneurial School Award

      • Obchodná akadémia v Leviciach ako výsledok úsilia v oblasti podnikateľského vzdelávania získala v tomto školskom roku ako jediná stredná odborná škola na Slovensku európske ocenenie The Entrepreneurial School Award. Ocenenie prevzala z rúk generálneho riaditeľa JA Europe Ing. Hauliková spolu s riaditeľkou školy Mgr. Kováčovou 13. júla 2022 v estónskom Tallinne v rámci konferencie GEN-E. Školu na ocenenie nominovala organizácia Junior Achievement Slovensko, n. o., vďaka ktorej podnikateľské vzdelávanie realizujeme už od roku 1993, keď sme ako jedna z pilotných škôl na Slovensku začali realizovať program Baťa Mladí podnikatelia. Od tohto momentu sa spolupráca s organizáciou JA Slovensko, n. o. začala  prehlbovať.  V súčasnosti realizujeme všetky programy podnikateľského vzdelávania, ktoré JA Slovensko, n. o. ponúka stredným školám.

       Prostredníctvom tejto organizácie sme už niekoľko rokov zapojení do projektu The Entrepreneurial School - Škola podnikania. Projekt je jednou z najväčších výziev podnikateľského vzdelávania v Európe. Vďaka nemu, okrem iného, niekoľko desiatok žiakov našej školy  v minulých rokoch získalo The Entrepreneurial Skills Pass – Certifikát podnikateľských zručností, ktorý im zabezpečuje lepšie uplatnenie na trhu práce.

       Získané ocenenie vnímame nielen ako zadosťučinenie za roky práce v oblasti podnikateľského vzdelávania, ale aj ako záväzok pokračovať v jednotlivých aktivitách a hľadať spôsoby ako sa neustále zlepšovať. Sme hrdí na svojich žiakov a pedagógov a vďační všetkým partnerom, ktorí nám podnikateľské vzdelávanie pomáhajú realizovať :)

       Mária Hauliková

      • Tretiačka Chiara dobyla Ameriku!

      • V silnej konkurencii na WUKF World Karate Championships 2022, ktoré sa konalo na začiatku júla na Floride v USA sa tri Levičanky postavili na stupeň víťazov. Úžasné členky KK Goju ryu Levice zožali skvelý úspech - naša žiačka Chiara Holečková z 3.B triedy skončila s bronzovou medailou a naša bývalá žiačka Kateřina Foltánová bola zlatá. Gratulujeme a sme na Vás hrdé :)

       Zuzana Mészárosová

      • Rozvíjali sme ekonomickú gramotnosť

      • V dňoch 6. - 8. júla 2022 sa učiteľky odborných ekonomických predmetov – Ing. Cerovská, Ing. Chrienová, Ing. Mosnáková, Ing. Píšiová, Ing. Platinská, Ing. Hauliková a Ing. Valentíniová zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. Na vzdelávaní sme získali cenné informácie o tom, ako sprostredkovať jednotlivé témy ekonomickej gramotnosti žiakom zaujímavou, hravou a pútavou formou. Benefitom školenia bolo aj získanie učebných materiálov a pracovných listov k jednotlivým témam.

       Ing. Mária Hauliková

        

      • Výletné dni 3.B

      • Výletné trojdnie 3.B triedk sa nieslo v znamení poznávania - exkurzia v OSN vo Viedni, poučná výstava v Tekovskom múzeu o Štefanovi Dobóovi, činorodosti - vychádzka na levickú Kalváriu spojená so zbieraním odpadkov v tomto prostredí a oddychu na Kalvárii a piknik v areáli hradného parku ten najsladší odpočinok však príde už zajtra 30. júna :)

       Zuzana Mészárosová

      • Ako sme manažovali financie?

      • Rozprávkovo!

       Máme za sebou deviaty ročník práce v programe JA Slovensko – Viac ako peniaze. Od roku 2019 sa program finančnej gramotnosti premenil na samostatný predmet odbornej praxe MANAŽMENT OSOBNÝCH FINANCIÍ v prvom ročníku. Prínos pre žiakov je priamo merateľký: zisťujeme rozdiel medzi vstupným a výstupným testovaním a úspešnosť nad 75 % pri výstupnom  teste znamená zisk certifikátu. Kým výsledky vstupných testov sa pohybujú okolo 50 %, výstupné testy sú v priemere 90 percentné.

       Predmet MOF je na prvý pohľad ďalšia nudná číselná záležitosť, aj keď témy, ktoré prináša, sú úzko spojené s našim každodenným životom: poznať svoje peniaze, regulovať svoje výdavky a príjmy, správne zostaviť rodinný rozpočet, vybrať si vhodný bankový produkt, dobre sa poistiť, zvážiť čerpanie úveru... Našťastie, existuje aj možnosť, ako urobiť hodiny zaujímavejšími.

       Bohatstvo a chudoba – na túto tému sme ešte v prvom  polroku pracovali v skupinách, kde vznikli štyri scenáre rozprávok. Známy príbeh „O Jurošíkovi a zázračných  husliach“ zahrali Timotej Čáky, Damian Liko, Samuel Vrana, Samuel Roman Major a Vanesa Ledéniová. Vlastnú príhodu „Na kráľovskom dvore“ predviedli Maxim Fazekaš, Timea Kóšová a Kristína Farkašová. Zaujímavý scenár priniesla skupina Kristíny Jardekovej, Patrika Cintulu, Svetlany Lalkovej, Viktórie Kovácsovej a Alexandry Kasanovej. Čiastočne veršovaný text dokázali zahrať tak, že sa v závere školského roka dožil aj svojej filmovej verzie. Aby ste si aspoň trochu  vedeli predstaviť ako naše hranie na divadlo vyzeralo, pripájam  niekoľko fotografií. Naše filmové dielko uvidíte už čoskoro na stránke Obchodnej akadémie Levice.

       Ing. Erika Píšiová

       ​​​​​​​O Jurošíkovi a zázračných  husliach​​​​​​​

       Na kráľovskom dvore

      • Mladý účtovník

      • V piatok 25. júna 2022 si najlepší účtovníci z tretieho ročníka našej školy porovnali svoje zručnosti v spracovaní účtovníctva na počítači v programe Omega od firmy Kros.

       Súťaž Mladý účtovník je účtovníckou olympiádou pre študentov stredných odborných škôl, ktorú každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť Kros, a. s.

       Najlepší účtovníci:

       1. Nina Velegová        3. B   
       2. Samuel Ivančák       3. A
       3. Darina Hanková      3. B

       Víťazom blahoželáme a želáme veľa chuti do zdokonaľovania svojich zručností pri práci s ekonomickým softvérom.

       Ing. Viera Platinská

      • CF GOLDEN EYE, s. r. o., bilancuje

      • Keď sa žiaci III. B na začiatku školského roka rozhodovali, aký predmet podnikania zvoliť pre svoju cvičnú firmu, vybrali si z každého rožka troška: vsadili na osvedčený obchod s olejmi od firmy Olej Hont, doplnili využitie odpadu na vlastné kozmetické produkty a ešte došpekulovali  postrekové služby pre pestovateľov olejnín.

       Klasické rozdelenie firmy na finančné, personálne, produktové a marketingové oddelenie pomohlo činnosť poriadne naštartovať, ale komplexný zážitok „ako naozaj“ priniesli až online pracovné pohovory, striedanie práce na rôznych postoch a, samozrejme, veľtrhy cvičných firiem. Aj tie sa kvôli pandemickým opatreniam konali online, ale zvládli sme ich skvele. S veľkým nasadením sme dosiahli pozoruhodné výsledky (viď prehľad dolu).

       Hlohovský veľtrh bol tematicky zameraný na firemnú filantropiu, ktorá sa mala prejaviť vo všetkých súťažných materiáloch. Riaditeľka Dominika Ungerová a jej tím predstavili nápad postrekovať porasty olejnín všetkým občanom obce Súdovce, ktorí si už pre svoj vek alebo zdravotný stav nevedia poradiť s chorobami a  škodcami vo svojich záhradách. Postreky môžu byť vo forme rastlinných výluhov aj chemické – ale veľmi presne dávkované a aplikované, vďaka čomu nevzniknú škody na životnom prostredí. Čo poviete, nie je to na veľkú pochvalu?

       A to som ešte neskončila, pretože sa nám nakoniec podaril dvojitý zásah – absolvovali sme exkurziu v našej partnerskej firme Olej Hont v Súdovciach a pri tej príležitosti sme uzavreli s konateľkou Mgr. Vierou Šimčikovou  Dohodu o vzájomnej spolupráci na školský rok 2022/2023. Zabezpečili sme si tak materiálnu podporu a možnosť pracovať s kompletným produktovým radom tohoto lokálneho výrobcu prírodných za studena lisovaných olejov.

       Tento školský rok bol pre všetkých v cvičnej firme GOLDEN EYE, s. r. o., bohatý na zážitky a skúsenosti (vrátane učiteľky). Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce a podporovali nás. Ak ste doteraz nemali čas zoznámiť sa s našou cvičnou firmou, pozrite si, čo sme v tejto sezóne o sebe zverejnili na Instagrame: https://instagram.com/golden_eye_sro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

       Dovidenia v septembri! Ing. Erika Píšiová

        

       Kontraktačný deň CF SR – Západ Šaľa 16. 02. 2022 - účasť Chiara Holečková, Dominika Ungerová

       Disciplína: 90 sekúnd – 3. miesto Chiara Holečková

        

       Hlohovské kontraktačné dni (21 CF z ČR a SR) - 14. a 15. 06. 2022

       Účasť: Ungerová, Holečková, Majerská, Záhorský, Pribilincová, Velegová, Popovičová, Mráz 

       Disciplíny:

       90 sekúnd vo výťahu – 2. miesto Chiara Holečková

       Naj merch a maskot – špeciálna cena poroty za tvorivosť

       Najzaujímavejší produkt  – 1. miesto

       Najlepší  ekonóm – 1. miesto Tamara Majerská

       Najlepšie logo – 3. miesto

       Najlepší slogan – 2. miesto

       Najviac realizovaných obchodov – 2. miesto

       Naj projekt firemnej filantropie – 5. miesto (hodnotenie manažérmi z praxe )

       Celkové hodnotenie – 6. miesto (hodnotenie manažérmi z praxe)

        

       Nina Velegová a Tamara Majerská pracujú na bleskovom zadaní počas veľtrhu Hlohovec

       Iba toľkoto žiakov sa zmestí do veľkého taxíka smer Súdovce :D

       Produkty partnerskej firmy - môžeme ich používať v budúcom školskom roku pri práci v cvičnej firme

       Konateľka Olej Hont Mgr. Šimčiková podpisuje Dohodu o spolupráci, ktorú predkladá riaditeľka CF Dominika Ungerová.

      • Exkurzia v OSN a potulky Viedňou

      • Študenti 3.B a 2.B sa zúčastnili na exkurzii v OSN vo Viedni, kde sa dozvedeli ako táto svetová organizácia funguje a čo robí pre tento svet. Študenti našej školy totiž úzko spolupracujú s touto organizáciou už temer dve desaťročia v problematike ľudských práv, udržateľných rozvojových cieľov, či problematike mieru. Svojou návštevou si prehĺbili svoje doterajšie vedomosti. Neoddeliteľnou súčasťou tohto vydareného dňa boli potulky slnečnou, letnou Viedňou a ochutnávka viedenských dobrôt :) 

       Zuzana Mészárosová

      • Chiara nám robí radosť

      • V Nitre sa dnes konalo oceňovanie najúspešnejších športovcov nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2021. V kategórii juniorských kolektívov získala naša žiačka Chiara Holečková z 3.B triedy a jej tímové kolegyne cenu predsedu NSK za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti športu. Chiara je reprezentantkou karate klubu Goju-Ryu Levice a taktiež je členkou slovenského reprezentačnému tímu. V mesiaci júl jej budeme držať palce na celosvetovej súťaži, ktorá sa uskutoční na Floride v USA.

       Zuzana Mészárosová

        

        

        

      • Návšteva IK EP v Bratislave

      • Študenti 1.A triedy navštívili 10.6.2022 Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku v Bratislave. Počas workshopu sa dozvedeli mnohé informácie o aktuálnom dianí v EP a riešení súčasných problémov v Európe, absolvovali ineraktívne aktivity zamerané na EÚ. Študenti si následne prezreli historicko - kultúrne pamiatky nášho hlavného mesta. S exkurziou boli mimoriadne spokojní.

       Zuzana Mészárosová

      • V 3.B metódou CLIL

      • Študenti 3.B triedy sa zúčastnili ekonomickej prednášky v angličtine pod vedením pani profesorky Mgr. Dominiky Selieniovej. Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli mnoho nových výrazov z business english, mohli si vyskúšať aj rôzne tvorivé, skupinové a interaktívne úlohy pri tabuli.Podľa nášho názoru bola prednáška veľmi zaujímavá a obohacujúca. V našej triede sme sa zhodli, že by sme uvítali takúto formu hodiny častejšie.

       Dominika Ungerová, 3.B

      • Tatranský poetický biftek

      • MDD sa u nás niesol v znamení povinného čítania, nebolo to však skutočne povinné. Lukáš Latinák, skvelý divadelný i filmový herec a glosátor, nás humorne i vážne previedol slovenskou poéziou. "Zarepoval" Slávy dcéru, započúvali sme sa i do veršov Botta, Sládkoviča, Smreka..sólo pre jedného herca a viacerých básnikov.

       Mgr. Dominika Selieniová

      • Výstava spojená s eTwinningovým projektom

      • Dnes študentov našej školy íítala výstava projektovej práce študentov 1.A triedy, ktorí celý školský rok pracovali v eTwinningovom projekte "GLOB@L ISSUES @ SCHOOL". Študenti ukončili prácu na tomto projekte a výsledný produkt ich prójektu môžete nájsť na tomto interaktívnom newslettri, ktorý mapuje všetky ich projektové kroky - https://view.genial.ly/628f767f71d8140017d1e4db/interactive-image-interactive-image

       Študenti zároveň obdržali certifikáty za ich poctivú prácu v tomto eTwinningovom projekte. Podľa slov Lacka Sladičeka sa radi učili nové veci súvisiace s globálnou výchovou a najviac sa im páčila spolupráca s partnermi z Rumunska a práca s nástrojmi Web 2.0, ktoré využívali na kolaboráciu a vyjadrovanie svojich postojov ku globálnym problémom súčasného sveta.

       Zuzana Mészárosová

      • Videokonferencia s rumunskými eTwinningovými partnermi

      • Vo štvtok 19.5.2022 sa uskutočnila záverečná hodnotiaca videokonferencia študentov 1.A zapojených do projektu Glob@l Issues @ School spoločne s ich rumunskými partnermi. Videokonferencia bola vyvrcholením celoročných kolaboratívnych aktivít študentov v projekte, zhodnotením výsledkov projektu ako i projektovej spolupráce. Spokojnosť bola na oboch stranách a študenti sa tešia z výsledkov svojej spolupráce, ktorá ich nielen naučila mnoho o globálnych problémoch tohto sveta, ale tiež formovali svoje postoje a empatiu k trpiacim ľuďom vo vojne, pri prírodných katastrofách, či pod rasovým, rodovým a iným útlakom a v neposlednom rade si zlepšili svoje jazykové zručnosti v angličtine a IKT zručnosti.

       Zuzana Mészárosová

      • eTwinningový projekt "GLOB@L ISSUES @ SCHOOL" finišuje

      • Študenti 1.A triedy zapojení do eTwinningového projektu "GLOB@L ISSUES @ SCHOOL" finišujú vo svojich projektových aktivitách. Poslednou témou ich projektovej spolupráce je téma Hlad vo svete, kde sa nielenže o tejto problematike učia, ale tiež sú "aktívnymi hráčmi" v tomto celosvetovom probléme, t.j. pomáhajú riešiť tento problém svojimi aktivitami v jazykovej hre FREE RICE podporovanej OSN a bohatými sponzormi. V tejto skelej hre spoločne so svojimi partnermi sa učia novú slovnú zásobu anglického jazyka a za každé správne naučené slovíčko vyhrávajú 10 zrniek ryže, ktoré sa prostrednícvom OSN posielajú ľuďom do krajín, v ktorých je hlad. Zatiaľ nahrali 39230 zrniek ryže, čo nasýti zopár hladujúcich. V hre budú pokračovať a pomáhať a učiť sa nové anglické slová. Svoje reflexie z práce na projekte zaznamenali takto: https://www.youtube.com/watch?v=CgMCwv0fDko

       Zuzana Mészárosová

      • Študenti si užili Deň Štefana Dobóa

      • Študenti 1.A a 2.A sa zúčastnili skvelej akcie Deň Štefana Dobóa v Kontaktcafe. Okrem toho, že sa dozvedeli mnoho o tejto významnej historickej postave mesta Levice i dejín strednej Európy si študenti mohli vyskúšať varenie originálne tureckej kávy, ktorú sa Levičania naučili piť počas tureckých nájazdov na naše územie :) Či im kávička chutila posúďte sami :)

       Zuzana Mészárosová

      • Rozlúčka s maturantmi

      • Spoločná rozlúčka s maturantmi na našej škole zaváňala človečinou… bolo cítiť, že študenti sa cítili spolu skvele, po vyše dvoch rokoch pandémie :) Maturantom prajeme veľa úspechov pri ústnych maturitných skúškach.

       Zuzana Mészárosová

      • Prednáška: „Obchodovanie s ľuďmi“

      • 10. mája 2022 mali žiaci 4. A, B zaujímavú prednášku na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Por. JUDr. Monika Molnárová premietla filmy a diskutovala so žiakmi na túto tému, upozornila ich na riziká práce a štúdia v zahraničí. Žiaci dostali plagátiky a brožúrky: „Nikto nie je na predaj“, „Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi“, telefonický kontakt Národnej linky na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818. Prednáška bola pre žiakov veľmi užitočná, pretože mnohí sa chystajú do zahraničia.  PaedDr. Viera Hanuščinová

      • Deň Európy na našej škole

      • Študenti našej školy si pripomenuli 9. máj - Deň Európy viacerými aktivitami. Dvaja študenti navštívili Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku v Bratislave a zúčastnili sa debaty s europoslancom Ivanom Štefancom. Všetci študenti školy si pripomenuli tento deň rozhlasovým vysielaním a 1.A a 2.B mali hodiny anglického jazyka venované aktivitám zameraným na EÚ. Pri príležitostí narodenín EÚ študenti vyjadrili svoje želania pre Európu pripli ich na nástenku na chodbe. Všetky želania sa zamerali hlavne na mier, solidaritu, jednotu a prosperitu pre súčasnú Európu. Obzvlášť v tomto období ešte viac vystupujú do popredia tieto hodnoty, na ktorých bola Európska únia vybudovaná, ktoré v týchto pohnutých časoch potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým...

       Link na video z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=w0ZJ6P7mT-A

       Zuzana Mészárosová

     • Štátna skúška z administratívy a korešpondencie na počítači

     • Dňa 30. apríla 2018 sa na našej škole vykoná Štátna záverečná skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú naša škola organizuje v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

       Štátna skúška pozostáva z 2 častí:

      • z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry (je potrebné písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %)
      • z vyhotovenia písomnosti a tabuľky,  v časovom limite 60 minút

      Prihlásiť sa môžu aj absolventi našej školy. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20, - eur za účastníka.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca marca u Mgr. J. Kišovej.

      Ing. Emília Mosnáková