• IT AKADÉMIA
    • Sme partnerom IT akadémie už štvrtý školský rok...
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Partnerská spolupráca
  • Vyššie odborné vzdelanie

   U nás máš možnosť doplniť si vzdelanie formou pomaturitného externého štúdia - 3 roky, titul "DiS" - diplomovaný špecialista. Pozri v časti "Vyššie odborné vzdelanie".
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • ONLINE triedne schôdze Rodičovského združenia
    • 19. 1. 2021
     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na ONLINE triedne schôdze Rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v pondelok 25.1.2021 o 16:00 hod (link na zoom meeting bude zaslaný rodičom triednym učiteľom prostredníctvom správy na edupage). prostredníctvom ZOOM-u pre jednotlivé triedy. Tešíme sa na online stretnutie s Vami.

    • ONLINE triedne schôdze Rodičovského združenia: Čítať viac
    • 2 % Z DANE
    • 19. 1. 2021
     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • 2 % Z DANE: Čítať viac
    • VIDEOKONFERENCIA S PROJEKTOVÝMI PARTNERMI
    • 19. 12. 2020
    • Dňa 18. decembra 2020 sa uskutočnila videokonferencia v rámci práce na najnovšom eTwinningovom projekte z dielne našej školy. Skvelá bola pracovno - sviatočná atmosféra počas videokonferencie študentov OA z 2.B triedy s projektovými partnermi z Talianska a Portugalska v rámci eTwinningového projektu "Journey 2 Medi@ Liter@cy". Vďaka 2.B :)

    • VIDEOKONFERENCIA S PROJEKTOVÝMI PARTNERMI: Čítať viac
    • Študenti na hodinách angličtiny o ľudských právach
    • 10. 12. 2020
    • 10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Je tomu už 72 rokov, čo v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv, v ktorej sú zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť a tieto sa vzťahujú na všetkých ľudí.

    • Študenti na hodinách angličtiny o ľudských právach: Čítať viac
    • Správa
    • 9. 12. 2020
    • Bola zverejnená správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.

    • Správa: Čítať viac