Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Nákup elektrického konvektomatu
21. 7. 2014

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40  Levice

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

Zákazka na nákup elektrického konvektomatu.

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon“)

POZVÁNKA PRE ŠTUDENTOV A UČITEĽOV

Milí študenti a učitelia,

Pozývame Vás všetkých na "kolaudáciu" počinu študentov 1.A, 1.B a 2.A triedy zapojených do projektu "Samospráva sa neriadi sama" a a ich pomocníkov z iných tried a následné posedenie v hradnom parku spojení s dobrou hudbou a vlastnoručne pripravenými pochúťkami. Všetci ste vítaní.

Odborná prax v zahraničí - projekt dostal zelenú!

Vážení študenti, rodičia!

S veľkou radosťou vám oznamujem, že naša škola dostala grant z Európskej únie na realizáciu projektu "Odborná prax v zahraničí". 

V rámci projektu vycestuje 24 žiakov 3. a 4. ročníka v dvoch turnusoch (január, jún) na stáž do Londýna, kde si budú overovať a rozširovať svoje jazykové a odborné poznatky. Výber žiakov sa uskutoční v novom školskom roku v priebehu septembra.

hOAx - číslo 4

Práve vyšlo posledné tohtoročné číslo online magazínu hOAx. Redakcia Vám praje príjemné čítanie :)

Kliknutím na náhľad alebo odkaz prejdete priamo na stránku časopisu http://joom.ag/EReb.

eTwinningový projekt "F@mily @nd Work Dimension" z dielne OA víťazný

  Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl každoročne v júni organizuje celoslovenskú súťaž o najlepší projekt eTwinning, cieľom  ktorej je vyzdvihnúť najlepšie projekty materských, základných a stredných škôl, zamerané na medzinárodnú spoluprácu škôl prostredníctvom najmodernejších informačných a komunikačných technológií. Odborná komisia vyhodnotila 21 súťažných projektov, ktoré boli prihlásené do súťaže o najlepší eTwinningový projekt na Slovensku v školskom roku 2013/2014. Hlavnými kritériami  pri hodnotení projektov boli tvorivosť a inovatívnosť, správne začlenenie do učebných osnov, spolupráca medzi partnermi, prínos, kvalita projektového manažmentu, či prenosnosť a trvalá udržateľnosť. Kvalita projektov, ich nápaditosť, pedagogická hodnota a použitie inovatívnych IKT metód sa každý rok zlepšuje. Komisia mala veľmi náročnú úlohu pri posudzovaní, pretože všetky projekty boli na vysokej úrovni. Projekt našej školy "F@mily @nd Work Dimensions" sa stal víťazom v špeciálnej kategórii s témou Európskeho roka 2014 – zosúladenia rodinného a pracovného života. Gratulujeme!

JAZYKOVÝ POBYT V BRITÁNII

Odchod na jazykový pobyt do Británie (Torquay 14. - 22. júna 2014) je 14. júna 2014 o 8.30 z parkoviska pri Obchodnej akadémii. Prosím všetkých účastníkov, aby boli dochvíľni a v predstihu prišli na určené miesto. Pamätajte na časovú rezervu na uloženie batožiny, prípadne vyriešenie nečakaných problémov.

Stretnutie študentov Obchodnej akadémie v Leviciach s primátorom

Levická Obchodná akadémia, ktorá je zapojená do vzdelávacieho projektu „Samospráva sa neriadi sama“ organizovaného Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien sa dostala do svojej druhej fázy.

Prednáška ÚPN

Posledný májový piatok sa študenti 1. a 2. A zúčastnili přednášky spojenej s filmovou projekciou a diskusiou, s názvom November 1989 a pád komunizmu, ktorú uskutočnil pracovník Ústavu pamäti národa Ing. Stanislav Labjak. Pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti zaujali študentov našej školy. Druhou témou tohoto stretnutia bola Sviečková manifestácia -zásah bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988. Študentov zaujali rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti, ktoré  konfrontujú prítomnosť s minulosťou. Táto aktivita splnila svoj cieľ prebudiť záujem študentov o čo najobjektívnejšie prehodnotenie obdobia neslobody v bývalom Československu, hlbšie pochopenie dejín a snáď i viesť niektorých študentov k záujmu o hlbšie štúdium týchto nedávných dejín, či aktivitám v oblasti SOČ či iným súťažiam v oblasti dejín.Fotoalbum tu: http://oalevice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=172

JAZYKOVÝ POBYT VO VEĽKEJ BRITÁNII

Dear friends,

the date of our departure to Britain is coming near very fast! So on Wednesday, 4 June 2014 we'll have a very important meeting that will take place in VIDEO room at 13:30. It's a MUST for each participant to be there! You'll be given necessary information before the trip.

Maria Siroka


 

Beseda s europoslankyňou Mgr. Monikou Flašíkovou-Beňovou

 15.05.2014 mali žiaci III.A,B triedy možnosť zúčastniť sa na stretnutí s europoslankyňou  Mgr. Monikou Flašíkovou-Beňovou, ktorá im porozprávala o činnosti našich poslancov v Európskom parlamente, o iniciatíve na ochranu vody ako prírodného bohatstva, o práci v politických frakciách, o práci Európskej rady, parlamentu a komisií, o možnostiach iniciatív národných parlamentov.

photo

Sobota 23. 8. 2014

Počet návštev: 2045098