Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Rozvrh Suplovanie Fotoalbum

Pondelok 27. 4. 2015
Počet návštev: 2245384

Partneri školyVitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 2 % Z DANE PRE ŠKOLU

  Pri Obchodnej akadémii v Leviciach máme zriadené Občianske združenie registrované ako prijímateľ 2%  dane z príjmu. Týmto môžete podporiť aktivity a činnoť školy v oblastiach, ktorými sa škola zaoberá. Tlačivo sa dá stiahnuť kliknutím na baner z 2%  dane v hornej časti stránky školy.

 • POZOR

   

  dočasná zmena e-mailovej adresy školy

  nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

   

 • Študentky 2.A po stopách totality

  Študentky 2.A našej školy - Lucia Žindelyová, Emília Žindelyová, Veronika Struhárová, Martina Lúžna, Eva Šebová spoločne so študentmi ďalších ôsmych stredných škôl na Slovensku sa zapojili do projektu „Po stopách totality“ z dielne Nadácie Milana Šimečku. Cieľom tohto projektu je nielen podnietiť v študentoch občiansky aktivizmus, ale aj prispieť k zmapovaniu priebehu normalizácie v mieste ich bydliska.

 • Naše študentky úspešné vo finále súťaže Generácia Euro

  V Bratislave v sídle Národnej banky Slovenska sa 15. apríla 2015 uskutočnilo celoslovenské finále medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia Euro (ročník 2014/2015). Dream Team zo IV. B v zložení Petra Dadová, Viktória Hebertová, Henrieta Kolecsányiová, Miroslava Kollárová a Gabriela Semanová obsadil veľmi pekné 4. miesto. Súťaž pozostávala z troch samostatných kôl - online kvíz, esej a prezentácia. Súťažný tím z našej Obchodnej akadémie bol po úspešnom absolvovaní dvoch kôl vybraný do celoslovenského finále ako jeden zo šiestich postupujúcich. V treťom kole bolo úlohou tímov prezentovať odbornej porote z NBS rozhodnutie Rady guvernérov ECB o výške úrokovej sadzby hlavných refinančných operácií. V rámci prezentácie mali študenti predstaviť svoje rozhodnutie a odôvodniť ho prostredníctvom ekonomickej a menovej analýzy. Po pezentácii odpovedali na otázky, kde si porota overila znalosti tímu v oblasti menovej politiky a posudzovala, nakoľko dokáže zdôvodniť svoje rozhodnutie. Rozhodovala odborná porota v zložení Renáta Konečná, Martin Šuster, Rastislav Čársky a Martina Solčányiová, výsledky finále vyhlásil viceguvernér Ján Tóth. (Zdroj foto NBS)

 •            Zastúpenie Európskej komisie v SR v spolupráci s regionálnym informačným centrom Europe Direct v Komárne uskutočnili  v polovici apríla tento rok už desiaty ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie študentov stredných škôl o Európskej únii. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti a Centrálny koordinačný orgán.