Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Rozvrh Suplovanie Fotoalbum

Pondelok 30. 11. 2015
Počet návštev: 2424657

Partneri školy
Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Školská súťaž v písaní na počítači

  Dňa 26. 11. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na počítači  pre druhé, tretie a štvrté ročníky. Súťaže sa zúčastnilo 28 najlepších žiakov zo školy. Víťazkou sa stala študentka IV. A triedy Rebeka Števková s výkonom 400,1 úderov za minútu a % chýb  0,16.

 • Študenti 1.A triedy sa zapojili do etwinningového projektu v prepojení so školami ASPnet UNESCO - "UNESCO Christmas Greetings around the world", v ktorom si spoločne so 16 školami nielen z Európy, ale i ostatných krajín sveta vymeníme vianočné pozdravy nielen virtuálne, ale i klasicky poštou. Pred vianočnými sviatkami by sme tak mali dostať pohľadnice od partnerov, na čo sa veľmi tešíme. Na workshope študenti tejto triedy vlastnoručne vytvorili a napísali pohľadnice svojim partnerom a zaspievali si vianočnú koledu, čím sme zahájili krásne obdobie adventu :)

 • 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

  Predmet cvičná firma je voliteľný predmet v 3. ročníku, ktorého žiaci majú možnosť sa zúčastniť veľtrhov na regionálnej úrovni celoštátnej aj medzinárodnej. V dňoch 5. - 6. novembra sa žiaci CVF Slov-Ken, s. r. o. zúčastnili 18. Medzinárodného veľtrku CVF v Bratislave kde si zmerali svoje odborné vedomosti so žiakmi zo 49 cvičných firiem na Slovensku a Rumunsku. Ich stánok bol odbornou porotou hodnotený 4. miestom a získali ocenenie od predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Incheba Expo Bratislava - pozvanie na CONECO, veľtrh stavebníctva. Žiaci mali možnosť uzatvárať obchody so svojimi partnerskými firmami a prezentovať rozvíjajúcu sa spoluprácu s cvičnými firmami v Keni.

 • 17. november je u nás synonymom Nežnej revolúcie a v tomto období sa uskutočňuje množstvo akcií pripomínajúcich tieto udalosti s pred viac ako dvadsiatich rokov. Jedným zo skvelých podujatí je Remember November z dielne Nadácie Milana Šimečku. 15.11. v predvečer výročia Nežnej revolúcie sa uskutočnil Študentský deň v priestoroch VŠMU, venovaný prezentácii výsledkov prác študentov ôsmych slovenských škôl, ktorí sa zúčastnili na projekte „Po stopách totality – Bola normalizácia (ne)normálna?“, jednou z prezentujúcich škôl bola i Obchodná akadémia v Leviciach. Študentky 3.A sa zamerali na rok 1968 v Leviciach a v okolí. Ich projekt bol úspešný a mnoho sa dozvedeli o týchto udalostiach.

 • Výzva - prenájom bufetových priestorov

  Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

   

  zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov,