Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

POZOR

 

dočasná zmena e-mailovej adresy školy

nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

 

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne schôdze Rodičovského združenia, ktoré sa budú konanť dňa 6. 10. 2014 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach Obchodnej akadémie na ul. K. Kittenbergera 2.
Ako si časť 1.A zabrigádovala

Študenti 1.A tiredy, ktorí sa nezučastnili exkurzie vo Zvolene, uskutočnili celodennú brigádu pred budovou školy a v školskom dvore. Vyhrabali napadané lístie, očistili okolie a pozametali chodník. Zároveň svojimi pracovitými rukami prispeli k obnoveniu parkovej oddychovej zóny vybudovanej našimi študentmi v rámci projektu Samospráva sa neriadi sama - "Skrášlime si park"  v hradnom parku.

Európsky deň jazykov na OA

Študenti našej školy si pripominaju Európsky deň jazykov  (26.9.)na hodinach cudzich jazykov. Pre študentov školy je pripravená esejistická súťaž "Prečo je potrebné učiť sa cudzie jazyky". Študenti 1.A triedy mali zaujímavú hodinu angličtiny, na ktorej sa venovali problematike jazykov, ich významu v živote ľudí v súčasnom svete. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o svetových jazykoch, angličtine, zúčastnili sa zaujímavej anketý o učení sa jazykov a ich význame, zahrali sa jazykové hry a najaktívnejší študenti získali milé ceny. I táto aktivita študentov primäla k tomu, aby si uvedomovali potrebu učiť sa cudzie jazyky pre možnosť lepšej komunikácie a kvalitnejšieho profesionálneho života v súčasnom svete.

Študenti KĽP na Obchodnej akadémii si pripomenuli Medzinárodný deň mieru

Študenti  pracujúci v Krúžku čudských práv si pripomenuli Deň mieru a uskutečnili tvořivý workshop venovaný mierovej problematike. Diskutovali o aktuálnej potrebe udržania svetového mieru vo svete, príčinách vojen a ich následkách. V rámci aktivít workshopu sa obeznámili s myšlienkami známych osobností o mieri, vypočuli si piesne s mierovou tematikou. Postarali sa o stromečky mieru, ktoré sú zasadené před budovou našej školy, ktoré symbolizujú ich mierové snahy, obzvlášť v súčasnosti, keď je svetový mier ohrozovaný napätím na Ukrajine, Blízkom východe, či iných častých sveta. Tieto aktivity sú dôkazom toho, že študentom Obchodnej akadémie v Leviciach aktuálne problémy súčasnosti nie sú ľahostajné.

TURISTI POZOR !

Milí členovia turistického krúžku a ostatní milovníci prírody a pohybu!


 

S novým školským rokom otvárame aj novú turistickú sezónu. V sobotu 27. septembra 2014 sa vyberieme na (už tradičný) výlet do Horšianskej doliny spojený s opekaním.

Zraz účastníkov je o 11:00 hod. na rázcestí nad obcou Horša. Dobre sa obujte a oblečte, prineste so sebou niečo dobré na opekanie (špekačky, slaninku:), a samozrejme dobrú náladu.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky jednou z týchto foriem:

  1. praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,
  2. obhajoba vlastného projektu,
  3. obhajoba úspešných súťažných prác.

eTwinningový tím opäť úspešný v celoslovenskej súťaži o najlepší eTwinningový projekt

Študenti našej školy, ktorí sa podieľali na práci na eTwinningovom projekte "F@mily @nd Work Dimension" v spolupráci s partnermi z rumunskej pedagogickej školy Constantina Bratescu z Constance sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže o najlepší eTwinningový projekt, ktoré sa konalo 10.9. 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline. Tím našej školy zvíťazil v špeciálnej kategórii projektov venovaným Európskemu roku zosúladenia rodinného a pracovného života. Študenti našej školy nás na vyhodnotení dôstojne reprezentovali. Po slávnostnom vyhodnotení v prítomnosti rektorky ŽU p. prof. Tatiany Čorejovej,  ng. Zuzany Tutóciovej z MŠ VVaŠ, Ing. Nadi Ciisárovej z NA Erasmus+ a Ing. Ľubici Soklíkovej - manažérky eTwinning na Slovensku sa študenti zúčastnili zaujímavej výstavy vedeckých objavov študentov z celej Európy, ktorá prebiehala na ŽU v rámci konferencie ESE 2014. Víťazom z OA blahoželáme :)
Zuzana Mészárosová

Deň obetí holokaustu a rasového násilia a študenti OA

9. septembra 2014 v levickej synagóge sa študenti 2A a 2.B našej školy spoločne so študentmi GAV zúčastnili programu pripravenej študentmi Pedagogickej a sociálnej  akadémie pri príležitosti  Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorá sa venovala „Pochodu živých“ v Osvienčime, študenti si vypočuli krásne židovské piesne a zároveň bol premietnutý film „Obchod na korze“.

POZVÁNKA PRE ŠTUDENTOV A UČITEĽOV

Milí študenti a učitelia,

Pozývame Vás všetkých na "kolaudáciu" počinu študentov 1.A, 1.B a 2.A triedy zapojených do projektu "Samospráva sa neriadi sama" a a ich pomocníkov z iných tried a následné posedenie v hradnom parku spojení s dobrou hudbou a vlastnoručne pripravenými pochúťkami. Všetci ste vítaní.

photo

Streda 1. 10. 2014

Počet návštev: 2070565