Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Fotoalbum

Pondelok 22. 12. 2014
Počet návštev: 2144552

Partneri školy


Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • POZOR

   

  dočasná zmena e-mailovej adresy školy

  nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

   

 • Deň otvorených dverí

   

   

  Obchodná akadémia oznamuje verejnosti, že dňa 20.02. 2015 uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

  • predstavíme Vám školský vzdelávací program,
  • nazriete do odborných učební,
  • uvidíte prezentácie žiakov aplikovanej ekonómie a cvičných firiem,
  • predstavíme Vám voliteľné predmety,
  • ukážeme Vám aktivity krúžku Ľudských práv,
  • môžete položiť otázky výchovnej poradkyni a vedeniu školy,
  • absolventi zahraničnej praxe v Londýne sa s vami podelia o svoje skúsenosti a zážitky.

 • 16. decembra poľský velvyslanec Tomasz Chłoń poctil svojou návštevou študentov našej školy. Návšteva sa uskutočnila v rámci programu Bringing the World to the Classroom, ktorý je realizovaný týždenníkom The Slovak Spectator . Tento  program je zameraný na podporu rôznorodosti, znalosti a úcty ku kultúram iných národov a na rozvíjanie komunikačných schopností študentov v anglickom jazyku. Na pôde Obchodnej akadémie sa uskutočnilo diskusné stretnutie s poľským diplomatom zamerané na tému „25 rokov života v slobodnej spoločnosti“, ktoré bolo zároveň i vyvrcholením aktivít študentov tejto školy k 25. výročiu Nežnej revolúcie. Študenti predstavili svoj film, ktorý prezentoval názory Slovákov na slobodu - jednu zo základných hodnôt človeka a tiež výsledky ankety uskutočnenej medzi študentmi tejto školy na rovnomennú tému. Desať študentov, ktorí napísali esej na tému „Čo pre mňa znamená sloboda“ bolo ocenených pánom veľvyslancom. Pán Chłoń predstavil študentom svoju krajinu, jej bilaterálne vzťahy so Slovenskom a prezentoval i cestu Poliakov ku slobode. Aktívne debatoval so študentmi našej školy o problematike slobody v živote súčasnej spoločnosti a aktuálnych témach vzájomnej poľsko-slovenskej spolupráce. Stretnutie bolo hodnotným príspevkom pre študentov v podpore úcty k iným kultpram a krásnym prejavom prepojenia vysokej politiky so študentským životom. Študenti boli motivovaní k tomu, aby sa zaujímali o súčasný svet, pretože onedlho to budú práve oni, ktorí sa budú starať o jeho riadenie a zároveň ponesú zodpovědnost o to, jako sa nám všetkým bude žiť.

 • Dňa 5.12.2014 sa konalo ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ANLICKÉHO JAZYKA, v ktorom si zmeralo svoje vedomosti a jazykové zručnosti v angličtine 16 študento v našej školy. Po testoch študenti v kategóriách 2A a 2B predviedli svoje hovorové zručnosti a tu sú výsledky:

  Kategória 2A:

 • CELOŠTÁTNE VÝSLEDKY SÚŤAŽE "ANGLIČTINÁR ROKA"

  Dnes - 5. decembra 2014 - sme sa dozvedeli definitívne výsledky česko-slovenskej súťaže "Angličtinár roka", ktorej sa zúčastnilo 10 žiakov našej školy. Celkovo sa súťaže zúčastnilo  8119 žiakov z 366 škôl (z toho 109 škôl zo Slovenska).

  S potešením sme si prečítali správu, že žiaci našej školy sa ako celok umiestnili na 57. mieste zo 109 slovenských škôl. Týmto výsledkom naši študenti dokázali, že patria do dobrej spoločnosti úspešných angličtinárov.