Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Rozvrh Suplovanie Fotoalbum

Piatok 30. 1. 2015
Počet návštev: 2179346

Partneri školyVitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • POZOR

   

  dočasná zmena e-mailovej adresy školy

  nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

   

 • Deň otvorených dverí

   

   

  Obchodná akadémia oznamuje verejnosti, že dňa 20.02. 2015 uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

  • predstavíme Vám školský vzdelávací program,
  • nazriete do odborných učební,
  • uvidíte prezentácie žiakov aplikovanej ekonómie a cvičných firiem,
  • predstavíme Vám voliteľné predmety,
  • ukážeme Vám aktivity krúžku Ľudských práv,
  • môžete položiť otázky výchovnej poradkyni a vedeniu školy,
  • absolventi zahraničnej praxe v Londýne sa s vami podelia o svoje skúsenosti a zážitky.

 • Študenti našej školy sa zapojili do projektu „Rozhoduj o Európe“, ktorý  je kombináciou seminárov a simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Aktivity projektu tvoria unikátny súbor efektívnej komunikácie aktuálnych európskych tém a fungovania Európskej únie. Ciieľom projektu je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Projekt realizuje slovenská mimovládna organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou mimovládnou organizáciou EUTIS. Projekt je financovaný z programu Erasmus+ a je finančne podporený zastúpením Konrad Adenauer Stiftung na Slovensku. Partnerom projektu je aj Katedra politologie Masarykovej univerzity v Brne.

 • POZDRAV Z ODBORNEJ PRAXE V LONDÝNE - ERASMUS +

  Krásny pozdrav z odbornej praxe v Londýne v rámci projektu ERASMUS + posielajú

  študenti  a vyučujúci OA yes

 • ODBORNÁ PRAX V ZAHRANIČÍ - ERASMUS +

   

  Oznamujeme rodičom študentov - účastníkov odbornej praxe v Londýne, že stretnutie pred odletom sa koná dňa 13. januára 2015, t.j. v utorok o 16:30 hodine vo video učebni. Účasť rodičov je dôležitá.

  Mária Široká, koordinátorka projektu