Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Rozvrh Suplovanie Fotoalbum

Štvrtok 2. 4. 2015
Počet návštev: 2228663

Partneri školyVitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 2 % Z DANE PRE ŠKOLU

  Pri Obchodnej akadémii v Leviciach máme zriadené Občianske združenie registrované ako prijímateľ 2%  dane z príjmu. Týmto môžete podporiť aktivity a činnoť školy v oblastiach, ktorými sa škola zaoberá. Tlačivo sa dá stiahnuť kliknutím na baner z 2%  dane v hornej časti stránky školy.

 • POZOR

   

  dočasná zmena e-mailovej adresy školy

  nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

   

 • K r i t é r i á prijímacieho konania pre žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016

 • Veľtrh študentských spoločností

  30. 3. 2015

  Dňa 26.  apríla 2015 sa žiačky III. A triedy – Kristína Kotrusová, Angelika Kocianová, Timea Štefanková, Klaudia Maďarová a Martina Rákoczyová zúčastnili veľtrhu študentských študentských spoločností. Organizátorom veľtrhu bola JA  Slovensko, ktorá zastrešuje celý program aplikovaná ekonómia. Veľtrh je najprestížnejšou súťažou programu aplikovaná ekonómia na ktorom študenti prezentujú výsledky svojej celoročnej práce. Súťaž sa konala v priestoroch obchodného centra Avion v Bratislave. Záštitu nad veľtrhom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý sa spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom zúčastnil otvorenia a zahájil 20. ročník veľtrhu slávnostným prestrihnutím pásky. Veľtrhu zúčastnilo viac ako 50 študentských spoločností, ktoré súťažili v niekoľkých súťažných kategóriách. Osobitnú skupinu tvorili študentské spoločnosti zapojené do projektu Skills for the Future, ktoré svoju činnosť zamerali na oblasť automobilového priemyslu. Práve v kategórii Hyundai Skills for the Future sa naše žiačky umiestnili na 1. mieste, čím si vybojovali postup na európske finále, ktoré sa uskutoční 8. – 10. júna 2015 v Prahe.

 • 20. marec 2015 - výnimočný deň. Okrem jarnej rovnodennosti sme mohli pozorovať aj čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bolo viditeľné aj voľným okom. Toto skvelé nebeské divadlo pozorovali aj študenti našej školy počas vyučovania :)

  Zuzana Meszarosova, snimky Dominik Kozmali