Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

POZOR

 

dočasná zmena e-mailovej adresy školy

nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

 

POZVÁNKA PRE ŠTUDENTOV A UČITEĽOV

Milí študenti a učitelia,

Pozývame Vás všetkých na "kolaudáciu" počinu študentov 1.A, 1.B a 2.A triedy zapojených do projektu "Samospráva sa neriadi sama" a a ich pomocníkov z iných tried a následné posedenie v hradnom parku spojení s dobrou hudbou a vlastnoručne pripravenými pochúťkami. Všetci ste vítaní.

Odborná prax v zahraničí - projekt dostal zelenú!

Vážení študenti, rodičia!

S veľkou radosťou vám oznamujem, že naša škola dostala grant z Európskej únie na realizáciu projektu "Odborná prax v zahraničí". 

V rámci projektu vycestuje 24 žiakov 3. a 4. ročníka v dvoch turnusoch (január, jún) na stáž do Londýna, kde si budú overovať a rozširovať svoje jazykové a odborné poznatky. Výber žiakov sa uskutoční v novom školskom roku v priebehu septembra.

hOAx - číslo 4

Práve vyšlo posledné tohtoročné číslo online magazínu hOAx. Redakcia Vám praje príjemné čítanie :)

Kliknutím na náhľad alebo odkaz prejdete priamo na stránku časopisu http://joom.ag/EReb.

eTwinningový projekt "F@mily @nd Work Dimension" z dielne OA víťazný

  Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl každoročne v júni organizuje celoslovenskú súťaž o najlepší projekt eTwinning, cieľom  ktorej je vyzdvihnúť najlepšie projekty materských, základných a stredných škôl, zamerané na medzinárodnú spoluprácu škôl prostredníctvom najmodernejších informačných a komunikačných technológií. Odborná komisia vyhodnotila 21 súťažných projektov, ktoré boli prihlásené do súťaže o najlepší eTwinningový projekt na Slovensku v školskom roku 2013/2014. Hlavnými kritériami  pri hodnotení projektov boli tvorivosť a inovatívnosť, správne začlenenie do učebných osnov, spolupráca medzi partnermi, prínos, kvalita projektového manažmentu, či prenosnosť a trvalá udržateľnosť. Kvalita projektov, ich nápaditosť, pedagogická hodnota a použitie inovatívnych IKT metód sa každý rok zlepšuje. Komisia mala veľmi náročnú úlohu pri posudzovaní, pretože všetky projekty boli na vysokej úrovni. Projekt našej školy "F@mily @nd Work Dimensions" sa stal víťazom v špeciálnej kategórii s témou Európskeho roka 2014 – zosúladenia rodinného a pracovného života. Gratulujeme!

JAZYKOVÝ POBYT V BRITÁNII

Odchod na jazykový pobyt do Británie (Torquay 14. - 22. júna 2014) je 14. júna 2014 o 8.30 z parkoviska pri Obchodnej akadémii. Prosím všetkých účastníkov, aby boli dochvíľni a v predstihu prišli na určené miesto. Pamätajte na časovú rezervu na uloženie batožiny, prípadne vyriešenie nečakaných problémov.

Stretnutie študentov Obchodnej akadémie v Leviciach s primátorom

Levická Obchodná akadémia, ktorá je zapojená do vzdelávacieho projektu „Samospráva sa neriadi sama“ organizovaného Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien sa dostala do svojej druhej fázy.

Prednáška ÚPN

Posledný májový piatok sa študenti 1. a 2. A zúčastnili přednášky spojenej s filmovou projekciou a diskusiou, s názvom November 1989 a pád komunizmu, ktorú uskutočnil pracovník Ústavu pamäti národa Ing. Stanislav Labjak. Pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti zaujali študentov našej školy. Druhou témou tohoto stretnutia bola Sviečková manifestácia -zásah bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988. Študentov zaujali rozhovory s hrdinami tejto historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov po udalosti, ktoré  konfrontujú prítomnosť s minulosťou. Táto aktivita splnila svoj cieľ prebudiť záujem študentov o čo najobjektívnejšie prehodnotenie obdobia neslobody v bývalom Československu, hlbšie pochopenie dejín a snáď i viesť niektorých študentov k záujmu o hlbšie štúdium týchto nedávných dejín, či aktivitám v oblasti SOČ či iným súťažiam v oblasti dejín.Fotoalbum tu: http://oalevice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=172

JAZYKOVÝ POBYT VO VEĽKEJ BRITÁNII

Dear friends,

the date of our departure to Britain is coming near very fast! So on Wednesday, 4 June 2014 we'll have a very important meeting that will take place in VIDEO room at 13:30. It's a MUST for each participant to be there! You'll be given necessary information before the trip.

Maria Siroka


 

Beseda s europoslankyňou Mgr. Monikou Flašíkovou-Beňovou

 15.05.2014 mali žiaci III.A,B triedy možnosť zúčastniť sa na stretnutí s europoslankyňou  Mgr. Monikou Flašíkovou-Beňovou, ktorá im porozprávala o činnosti našich poslancov v Európskom parlamente, o iniciatíve na ochranu vody ako prírodného bohatstva, o práci v politických frakciách, o práci Európskej rady, parlamentu a komisií, o možnostiach iniciatív národných parlamentov.

photo

Pondelok 15. 9. 2014

Počet návštev: 2059781