Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

POZOR

 

dočasná zmena e-mailovej adresy školy

nová adresa: oalevicekk2@gmail.com

 

Stretnutie so Štefanom Mišákom
15. 10. 2014

Študenti našej školy 4.C a 2.B zapojení do projektu Euroscola sa dňa 15.10. stretli s p. primátorom Ing. Štefanom Mišákom a v spoločnej debade hovorili o fungovaní miestnej samosprávy, s čím sa zaoberá mestské zastupiteľstvo, ako sa riešia každodenné problémy mesta, aké sú radosti i "čierne ovce" mesta Levice. Študenti sa v debate zaujímali o rôzne občianske iniciatívy, a postupy pri riešení problémov a informovali sa o možnostiach aktívneho zapojenia sa do správy vecí verejných. Primátor si so záujmom si vypočul iniciatívy študentov OA v meste Levice, ktorá bola zameraná na zmenu nedostatkov v hradnom parku nachádzajúcom sa pri ich škole  - výstavba relaxačného plateau a lavičky, ako i úprava celkového prostredia tohto parku zameraná na jeho skrášľovanie. V ďalšej časti stretnutia debatovali o využívaní eurofondov v meste Levice, o tom, čo všetko bolo v meste vybudované z európskych peňazí. Je veľmi dobré keď sa  predstavitelia mesta zaujímajú o mladých ľudí a podporujú ich iniciatívy, pretože mladí vidia, že keď sa chce, tak sa problémy každodenného života v ich meste riešiť dajú.

Hour of Code 2014

image

EUROPE CODE WEEK
15. 10. 2014

V dňoch 11.-17. októbra sa po celej Európe koná Európsky týždeň programovania (EUROPE CODE WEEK    http://codeweek.eu/ ), počas ktorého sa základné, stredné a vysoké školy zapájajú svojimi aktivitami, workshopmi, lekciami a učia verejnosť programovať. Ľudia vytvárajú aplikácie, webstránky a zároveň sa učia programovať v programovacom jazyku. Naša škola zorganizovala dva workschopy SCRATCH ACADEMY v dňoch 13. a 15. októbra 2014, na ktorých sa aktívne podieľali študenti 2.A triedy. Druháci učili piatakov zo Základnej školy Pri Podlužianke programovať v jazyku Scratch. Spoločne vytvorili e-cards (elektronické pohľadnice), ktoré budú rozposielať na Halloween. Možno z týchto mladých žiakov raz vyrastú výnimočný programátori, možno raz o nich budeme všetci počuť. Aj preto má táto aktivita význam.
Fotogaléria.
E-card

Vzácna návšteva z Európskeho parlamentu na OA

Dňa 13.októbra poctil svojou návštevou pán poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec študentov našej školy, ktorí sú zapojení do celoslovenskej súťaže Euroscola. So študentami , ktorí sa zúčastnili diskusie hovoril o téme Európska únia - my tu a teraz. Diskusia sa týkala mierovej problematiky v Európe i vo svete, ekonomike, konkurecii Slovenska v o svete a EÚ, ľudským právam, vzdelávaniu, postaveniu žien v spoločnosti.

Vychytaj problémy svojho mesta!

Študentka Daniela Višňová z 2.B triedy, ktorej určite záleží na meste, v ktorom chodí do školy a trávi v ňom tretinu dňa, sa zapojila do súťaže "Vychytaj problémy svojho mesta!". V tejto súťaži poukázala na 5 problémov, ktoré ťažia mesto Levice. Svoj príspevok  s viacerými pozoruhodnými podnetmi zaslala nielen do celoslovenskej súťaže, ale i na webovú stránku www.odkazprestarostu.sk a je presvedčená, že aj jej pričinením čoskoro dôjde k riešeniu týchto problémov v Leviciach. Na obrázku je fotokoláž poukazujúca na niektoré problémy mesta Levice. Hoci sú Levice pekné mesto, je možné vidieť i takéto obrázky mesta. Bohužiaľ...

Fandili sme levickým Patriotom

V sobotu 11.septembra študenti našej školy fandili levickým Patriotom v basketbalovom zápase proti Handlovej. Určite i vďaka našej podpore levický basketbalový tím vyhral 93 - 76. Bolo príjemné sledovať postupne narastajúce nadšenie študentov OA Levice počas zápasu.

Z. Meszarosova

PROJEKT "ODBORNÁ PRAX V ZAHRANIČÍ"

Vážení účastníci projektu "Odborná prax v zahraničí"!

 

V pondelok 6.októbra 2014 začína jazyková príprava k projektu. Prosím všetkých vybraných študentov, aby sa o 14:30 dostavili do video učebne. Absolvovanie jazykovej prípravy je podmienkou účasti na stáži.

PROJEKT "ODBORNÁ PRAX V ZAHRANIČÍ"

Prosím rodičov žiakov 4. ročníka, ktorí boli vybraní na zahraničnú stáž v rámci projektu "Odborná prax v zahraničí", aby v pondelok 6. októbra 2014 o 17:00 - po skončení triednych rodičovských združení, prišli do miestnosti IVT3 na 1. poschodí (hneď vedľa zborovne).

Stretnutie bude venované informáciám o projekte, jeho cieľoch a doterajšom priebehu prípravy. Účasť rodičov je dôležitá.

Ako si časť 1.A zabrigádovala

Študenti 1.A tiredy, ktorí sa nezučastnili exkurzie vo Zvolene, uskutočnili celodennú brigádu pred budovou školy a v školskom dvore. Vyhrabali napadané lístie, očistili okolie a pozametali chodník. Zároveň svojimi pracovitými rukami prispeli k obnoveniu parkovej oddychovej zóny vybudovanej našimi študentmi v rámci projektu Samospráva sa neriadi sama - "Skrášlime si park"  v hradnom parku.

photo

Utorok 21. 10. 2014

Počet návštev: 2087089