Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Novinky O škole Žiaci Učitelia Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

11. apríl - Deň narcisov
13. 4. 2014

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky vyhlásenej Ligou proti rakovine - Deň narcisov. 20 žiakov druhého a tretieho ročníka vytvorilo 5 hliadok a na našej škole a v meste Levice vyzbierali 1 090,92 €. Do galérie 11. apríl - Deň narcisov boli pridané fotografie.

Kritériá prijímacieho konania
17. 3. 2014

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015 nájdete v záložke Prijímacie kritériá alebo kliknutím TU.

Online magazín
14. 3. 2014

Oznamujeme Vám, že dnes vyšlo nové číslo online magazínu hOAx.

Online magazín

Návšteva Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu

Desať študentov prvého až tretieho ročníka sa zúčastnilo prednášky o histórii Európskej únie v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave. Prednáška sa tiež venovala problematike nášho členstva v EÚ a jeho desateho výročia a tiež voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2014. Po prednáške sa študenti zúčastnili vedomostného kvízu a napokon v knižnici IK EP si mohli vybrať literatúru o EÚ, ktorá ich zaujíma. Podľa študentov bola návšteva tejto inštitúcie a prednáška veľmi prospešná a napomohla študentom lepšie si utriediť ich doterajšie informácie o fungovaní EÚ.

ŠTUDENTSKÉ VOĽBY 2014

10. marca 2014 sa na našej škole konali ŠTUDENTSKÉ VOĽBY hlavy štátu. Samozrejme sa jedná o modelové voľby, kedy mali študenti už vo veku od 15 rokov možnosť vyskúšať si, ako sa volí prezident republiky. Simulované voľby prezidenta sa konali pod záštitou Inštitútu pre verejné otázky a organizovali si ich študenti našej školy. Obchodná akadémia v Leviciach bola jednou z 53 škôl, ktoré sa týchto volieb zúčastnili. Vo všetkých regiónoch SR vyše 14-tisíc stredoškolských študentov nad 15 rokov malo možnosť voliť prezidenta SR spomedzi 14 kandidátov. Voľby prebehli hladko na všetkých  zúčastnených školách dňa 10.3.2014.
Tu sú oficiálne výsledky študentských volieb prezidenta republiky na našej škole:

HLASUJTE ZA VIDEO ŠTUDENTOV OA V SUŤAˇYI

Zahlasujte prosím za multimedialnu pracu našich študentov v súťaži KOMPRAX - práca s názvom:
KomPrax - Synonymum vedomostí a skúseností pre prax  - http://sutazkomprax.iuventa.sk/sk/Kompetencie-pre-prax.html

KOMPRAX na OA

Na našej škole sa zapojili do projektu Komprax - Kompetencie pre prax organizovaný IUVENTOU takmer dve desiatky študentov, ktorí v tomto projekte dokázali urobiť mnoho dobrého nielen pre svoju školu, ale i komunitu v ktorej žijú, či pre svoje mesto. Svoje skúsenosti z práce na tomto projekte niektorí z nich spracovali v krátkom a výstižnom videu. Určite ním motivovali i ďalších svojich spolužiakov do školy, pretože práve v tomto období sa pripravuje na nové projekty viac ako desiatka prvákov z našej školy. Tu si môžte pozrieť video urobené Dominikom Kozmálim z 3.A triedy:

Projekt"Samospráva sa neriadi sama" na OA

Študenti našej školy sa zapojili do projektu „Samospráva sa neradi sama“ spolu s ďalšími siedmymi školami na Slovensku. Tento projekt rozbehol Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Krajská súťaž žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 06. 02. 2014 sa v Šuranoch uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Rebeka Števková, žiačka 2. A triedy sa umiestnila na 3. mieste v 10-minútovom odpise. Dosiahla 318 ČÚ/min s percentom chýb 0,11. V úprave textu na počítači bola Diana Belušová, žiačka 4. A triedy na 7. mieste. Obidvom blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

5. kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

Dňa 5. februára 2014 sa naše cvičné firmy prezentovali v Šali na 5. kontraktačnom dni cvičných firiem, na ktorom sa zúčastnilo 24 cvičných firiem zo Slovenska i Čiech. Našu školu úspešne reprezentovalo 6 cvičných firiem: GOLDEN EYE, s. r. o., GastroSmile, s. r. o., Diabolské zákusky, s.r.o., RUSH, s. r. o., Slov-Ken, s. r. o., Cispro, s. r. o. Získali sme aj pekné ocenenia: Slov-Ken, s. r. o.: 1. miesto „Najlepší stánok“, „Cena primátora“, 3. miesto „Najlepšie logo, Diabolské zákusky“, s. r. o. 1. miesto „Najlepší slogan“, Cispro, s. r. o. 2. miesto v kategórii „Najlepšia vizitka“.

photo

Piatok 18. 4. 2014

Počet návštev: 1948266